2018-08-09・Array

2018-08-09・Array
PGO學生專案

購車送5千元獎學金

PGO鎖定學生超值特推BON 125及經典款J-bubu 115,憑學生證購車即享最高5000元獎學金及36期零利率,再送丟車賠車及PGO多功能背包、專屬後靠背(J-bubu 115車系)